Selamat datang ke desaku.
Something you might want to know about us.
Don't be hesitated to contact us if you have something to say.

Salam Pengenalan

Assalamualaikum...

Salam pengenalan dan selamat bertemu. Baru di kesempatan ini saya dapat bersama-sama mengambil bahagian untuk dikongsi bersama. Saya ni orang kampung, jadi kisah dan cerita saya lebih tertumpu di kawasan kampung terutama di kawasan Kuala Krau, Pahang. Banyak yang boleh diceritakan terutama soal-soal pembangunan, peluang ekonomi, masalah-masalah, isu-isu semasa serta perancangan dan potensi kampung. Semua kampung ingin maju dan berjaya, penduduknya dapat meningkatkan pendapatan ekonomi, keadaannya aman dan sejahtera, persekitarannya bersih, ceria dan indah serta udaranya bersih dan nyaman. Inilah yang dinamakan sebagai Desa Impian ataupun Desa Wawasan.

Geran Tanah Di Perkampungan Orang Asli

| 0 comments | Sunday, June 26, 2011
|

Kebanyakan Perkampungan Orang Asli terletak di pendalaman termasuk meliputi kawasan-kawasan yang diwartakan oleh pihak kerajaan sebagai rizab perhutanan ataupun rizab perhilitan. Penduduk di sini telah menjadikan hasil pertanian terutama getah dan sawit sebagai pendapatan utama selain daripada penanaman padi untuk kegunaan sendiri.

Oleh itu, banyaklah kawasan-kawasan yang dibuka di pinggir kampung hingga meliputi kawasan yang telahpun dirizabkan sebagai rizab perhutanan dan perhilitan telah dijayakan dengan tanaman sawit dan getah.

Selama ini, penduduk Orang Asli tidak memikirkan perlunya ada geran tanah kerana mereka bebas mengusahakan tanah seberapa banyak yang mereka mahu. Tidak ada orang luar yang datang menceroboh dan pihak kerajaan tidak pernah mengambil sebarang tindakan walaupun tanah yang diusahakan termasuk di dalam kawasan rizab yang tidak boleh dicerobohi.

Namun, perkara ini telah menjadi modal pembangkang yang menggunakan isu ini bagi menarik sokongan Orang Asli. Mereka menjanjikan semua tanah-tanah di Perkampungan Orang Asli akan diberikan geran hakmilik sekiranya mereka memerintah nanti.

Pihak kerajaan juga telah mengkaji perkara ini dan sedang dalam proses untuk memberikan geran tanah kepada lot-lot rumah dan pertanian. Pemberian ini perlu dilakukan secara adil dan samarata supaya semua penduduk mendapat haknya termasuk golongan muda. Walaubagaimanapun, pemberian geran hakmilik ini ada baik dan buruknya. Mungkin selepas ini banyak tanah-tanah Orang Asli akan dijual termasuk kepada orang luar.

Pembangunan Di Perkampungan Orang Asli

| 0 comments | Monday, June 20, 2011
|

Di DUN Jenderak, terdapat sebanyak 10 buah perkampungan Orang Asli yang merupakan antara kawasan yang mempunyai ramai penduduk Orang Asli. Perkampungan tersebut terdiri daripada Kg. Penderas, Kg. Pasu, Kg. Lubok Wong, Kg. Pian, Kg. Kuala Terboi, Kg. Paya Mendoi, Kg. Seboi, Kg. Paya Rekoh, Kg. Berdut dan Kg. Paya Pelong yang kesemuanya berasal daripada suku kaum Jahut. Jumlah penduduknya hampir 5 ribu orang dan beberapa buah kampung seperti Kg. Penderas, Kg. Pasu, Kg. Pian dan Kg. Paya Pelong, penduduknya melebihi 500 orang.

Dari segi pembangunan, kampung-kampung ini setanding dengan kampung-kampung tradisional yang lain, cuma beberapa buah kampung yang terletak di kawasan pendalaman masih lagi belum menerima bekalan air bersih dan sebuah kampung yang masih lagi belum menerima bekalan elektrik. Walaubagaimanapun, masalah tersebut telah mula diatasi dan di dalam masa yang terdekat ini, semua kemudahan ini akan dapat dinikmati oleh penduduk kampung yang terlibat.

Bagi pembangunan ekonomi pula, hampir kesemua kampung telah diwujudkan Projek Tanam Semula Komersil (TSK) yang pesertanya terdiri daripada hampir kesemua jumlah ketua isi rumah di sesebuah kampung itu dan telah ada kampung yang telahpun menikmati dividen bulanannya. Program seperti ini telah dapat meningkatkan pendapatan di samping dapat mengeluarkan masyarakat Orang Asli daripada belenggu kemiskinan.

Masyarakat Orang Asli sepatutnya bersyukur dan berterima kasih kerana kerajaan sentiasa mengambil berat segala permasalahan mereka. Peruntukan yang besar telah disalurkan bagi mewujudkan rumah-rumah PPRT, kemudahan pembelajaran dan kebajikan mereka. Pembelaan yang berterusan ini bagi memastikan masyarakat Orang Asli dapat berubah agar tidak terus ketinggalan berbanding kaum-kaum yang lain.